شبدح اعگا

به نام خدا در این سایت مطالب مربوط به شیمی را مینویسم

تیتراسیون ph متری اسید ضعیف و باز قوی

تیتراسیون pH متری اسید ضعیف و باز قوی

عنوان : تیتراسیون pH متری اسید ضعیف  و باز قوی

هدف : تیتراسیون pH متری اسید استیک با سود و رسم منحنی تیراسیون 

مواد لازم : اسید ضعیف ، سود ، آب مقطر

وسایل لازم : مگنت ، بشر ، بالن ژوژه ، پیپت حبابدار ،دستگاه استیر، بورت ، دستگاه pH متر  

 

روش آزمایش :

کالیبراسیون pH متر:

برای کالیبراسیون pH متر ابتدا باید دمای محلول بافر را به دستگاه بدهیم زیرا pH با تغییر دما تغییر می کند چون غلظت با دما تغییر می کند. سپس الکترود دستگاه را در بافر ۴ قرار داده و pH  را بر روی ۴ تنظیم می کنیم و سپس با بافر ۷ pH هم این کار را انجام می دهیم . و بعد از انجام کالیبراسیون الکترود را با آب مقطر شسته و درون آب مقطر نگه داری می کنیم و تا آخر آزمایش دستگاه را خاموش نمی کنیم.

pH متر

سپس ۲۰ میلی لیتر اسید ضعیف را برداشته و با آب مقطر آنرا به حجم ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم و در داخل آن یک عدد مگنت قرار میدهیم. بورت را با سود صفر می کنیم.بشر حاوی اسید را بر روی هم زن مغناطیسی قرار می دهیم.دستگاه pH متر را داخل بشر می گذاریم. به وسیله سود اسید ضعیف خود را تیتر میکنیم تا به نقطه اکی والان برسد و در حجم های متفاوت pH را از دستگاه pH متر یادداشت می کنیم.

 برگرفته شده از سایت www.chemistmag.com


+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:15  توسط علی   |